O skloništima

O SKLONIŠTIMA:

Skloništa osiguravaju zaštitu stanovništva i vojnih snaga od nuklearnog i konvencionalnog oružja, eksplozija i kvarova na industrijskim objektima, terorizma, prirodnih nepogoda i katastrofa.

Objekti su samostojećeg tipa ili dio građevine ispod površine zemlje, a služe za sklanjanje u vrijeme opasnosti; trebaju biti opremljena potrebitom opremom za boravak te zalihom vode, hrane i sanitetskog materijala, a sukladno Pravilniku.

Vrste skloništa:

Skloništa osnovne i dopunske zaštite – objekt ili zatvoreni prostor koji svojim karakteristikama i konstrukcijom, rasporedom prostorija te uređajima i opremom u njemu mora zadovoljiti propisanu zaštitu i omogućiti potrebni vremenski rok boravka osoba u njemu.

Kućna skloništa – u stambenim i poslovnim zgradama – služe za zaštitu osoba koje borave u zgradama

Javna skloništa – većeg kapaciteta, u gradskim sredinama – namijenjene osobama koje se zateknu u blizini tih prostora kao i druge osobe za koje nisu osigurani prostori u kućnim skloništima

Za posebne namjene – grade se prema posebnim propisima i zahtjevima, a opremaju se i posebnom vrstom opreme za tu namjenu.

 

Podjela opreme:

Sredstva za zatvaranje otvora za kretanje – moraju štiti sklonišne ulaze i rezervne izlaze od razornog udarnog vala, radijacije, krhotina, prašine, toplinskog i ostalog zračenja.

Vrata i kapci imaju direktnu ili neposrednu vezu s okolnim prostorom te moraju biti izvedena da se krilo istih može otvoriti „prisilno iz nutra“ unatoč zakrčenju nastalom od posljedica razaranja rušenja i zakrčenja prolaza.

Filtroventilacija:

Oprema i elementi za dovod i odvod zraka sa opremom za zaštitu od udarnog vala, protuudarnim i ventilima za regulaciju natpritiska, brzozatvarajućim ventilima, anemostatima i leptir zaklopkama.

Elementi za pročišćavanje zraka: filteri grube prašine, pješčani predfilteri, zaštitni filteri sa filterom za finu prašinu i aktivnim ugljenom.

Elementi za distribuciju i razvod zraka: centrifugalni ventilatori za ručnim i elektro pogonom, cjevovod za raspodjelu i razvod zraka sa ovjesnim, pričvrsnim i istrujnim elementima.

Elementi za kontrolu: mjerači protoka zraka, mjerač pretlaka, uređaji i instrumenti za utvrđivanje kvalitete zraka i onečišćenja vanjskog ulaznog zraka.

Elementi uz izvedbu sistema za ventilaciju za posebne namjene: filteri za velike protočne količine zraka, filteri za dodatno pročišćavanje zraka, dodatne jedinice za obradu zraka te rezervni izvori struje – dizel agregati i ostala posebna oprema.

 

Upotreba skloništa u miru:

Buduća skloništa bi trebalo projektirati kao dvonamjenske prostore, a samim tim i prilagoditi za upotrebu u slučaju elementarnih nepogoda ili ratnih razaranja, tako da se iz jedne u drugu namjenu prelazi u roku od 24 sata, npr. arhiva, skladište, kuglana, školske radionice; za veća skloništa: podzemne garaže, bolnice, sanitetski objekti i drugi centri.