Djelatnost

Djelatnosti:

* proizvodnja i montaža opreme za skloništa i druge zaštitne objekte u miru
* izrada elemenata i sredstava za zatvaranje otvora
* održavanje skloništa i tehnička kontrola ispravnosti skloništa
* tekuće i investicijsko održavanje skloništa
* ispitivanje i atestiranje sustava za provjeravanje skloništa i dvonamjenskih objekata
* ispitivanje učinkovitosti-funkcionalnosti ventilacije skloništa
* proizvodnja ventilacijske i rashladne opreme
* proizvodnja proizvoda od metala
* servisiranje uređaja za ventilaciju
* montaža sustava ventilacije
* montaža i održavanje sustava ventilacije garaža, ugostiteljskih objekata i kuhinja
* montaža i održavanje sustava klimatizacije objekata
* ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
* Čišćenje ventilacijskih i klimatizacijskih kanala poslovnih, ugostiteljskih, privatnih objekata
* Inspekcija / provjera kanala prije i nakon čišćenja
* Zamjena filtera na ventilacijskim i klimatizacijskim sustavima
* Dezinfekcija kanala propuhivanjem
* Izdavanje izvještaja o provedenom čišćenju-održavanju sa dokaznim video sadržajem